Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Zistiť viac

Súhlasím

Podľa smernice GDPR a nového zákona č.18/2018 Z.z. už nenahlasujete na Úrad na ochranu osobných údajov informačný systém IS. Ak je to potrebné nahlasujete zodpovednú osobu. Toto nariadenie je platné od 25.mája 2018

Potrebuje váš e-shop vymenovať zodpovednú osobu? Pravdepodobne nie. Ale overte si to...

Firmy alebo organizácie nemusia vymenovať zodpovednú osobu, ak:

- ich hlavné činnosti len zriedka zahŕňajú monitorovanie dotknutých osôb,

- vôbec nespracúvajú osobitné kategórie osobných údajov. Osobitné kategórie osobných údajov znamenajú citlivé údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Aj v prípadoch, v ktorých GDPR nestanovuje povinnosť menovať zodpovednú osobu, spoločnosti si môžu vymenovať zodpovednú osobu dobrovoľne.

Kto môže byť zodpovednou osobou?

Zodpovedná osoba môže byť vymenovaná z radov interných zamestnancov alebo ju môže vykonávať externá fyzická alebo právnická osoba formou konzultanta na ochranu osobných údajov na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Externá zodpovedná osoba je vo väčšine prípadov vysoko kvalifikovaná na vykonávanie tejto funkcie, pretože sa venuje problematike ochrany osobných údajov profesionálne. V mnohých prípadoch to môže byť výhodou oproti internej zodpovednej osobe - zamestnancovi, ktorý sa ochrane osobných údajov venuje len popri svojej bežnej pracovnej agende.

Kto je zodpovedná osoba?

Zodpovednou osobou je oprávnená osobá, ktorá zabezpečuje dohľad na ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Dohľad nad ochranou osobných údajov predstavuje viacero úloh a činností, ktoré je zodpovedná osoba povinná plniť podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Je poverenie zodpovednej osoby povinnosťou alebo oprávnením?

Zodpovednú osobu si môže poveriť každý prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, a to bez ohľadu na ich počet. Poverenie zodpovednej osoby je právom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, na základe jeho rozhodnutia.

Ak sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ rozhodnú, že poveria zodpovednú osobu, sú povinní splniť zákonom o ochrane osobných údajov stanovené podmienky na jej poverenie.

Zodpovedná osoba je kontaktnou osobou u prevádzkovateľa pre Úrad na ochranu osobných údajov:

  • komunikuje s ním a poskytuje mu potrebnú súčinnosť pri plnení jeho úloh (napríklad pri výkone kontroly).
  • vybavuje prípadné požiadavky a sťažnosti dotknutých osôb, súvisiace so spracúvaním ich osobných údajov, v súlade s príslušnou legislatívou SR a európskym nariadením o ochrane údajov - GDPR.

Ak chcete dobrovoľne vymenovať zodpovednú osobu alebo tak potrebujete urobiť v súlade so zákonom, môžete to urobiť on-line cez link nižšie.

Zodpovednú osobu môžete ohlásiť na Úrade pre ochranu osobných údajov TU.

 

Ako prevádzkovateľ e-shopu by ste mali s rozsahom spracovania osobných údajov oboznámiť oprávnené osoby t.j. napríklad vašich zamestnancov a spolupracovníkov.

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie), a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi.

Poučenie oprávnenej osoby. Aký je rozsah poučenia?

Prevádzkovateľ je povinný poučiť oprávnenú osobu v rozsahu jej oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. Poučenie zodpovedá spracovateľským operáciám, ktoré fyzická osoba s osobnými údajmi vykonáva s ohľadom na svoju pracovnú pozíciu, poverenie alebo funkciu.

O poučení prevádzkovateľ vyhotovuje záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať. Vzory záznamov o poučení zverejňuje úrad.

Kedy sa fyzická osoba stáva oprávnenou osobou?
Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom jej poučenia.

 

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho s priateľmi na sociálnej sieti Facebook alebo LinkedIn.

Kontaktujte nás. Vypracujeme vám VOP na mieru.

Mobil: +421 905 063 229