Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Zistiť viac

Súhlasím

Záručná doba a reklamácie tovaru vo vašom e-shope.

Reklamačný poriadok -  Každý predávajúci musí mať vypracovaný reklamačný poriadok, v ktorom sú uvedené podmienky reklamácie, spôsob reklamácie a miesto, kde je možné reklamáciu uplatniť.

Vychádza sa pre fyzické osoby podľa ustanovení § 612 až 627 Občianskeho zákonníka a § 15, § 18, § 18a a §24 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) predávajúceho a opisuje, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach predávajúceho.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka.

Tovar zakúpený prostredníctvom internetového e-shopu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

Reklamácia tovaru musí obsahovať:

- označenie čísla objednávky
- označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná
- označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy
- dôvod reklamácie
- práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
- dátum a podpis

Práva kupujúceho zo zodpovednosti, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

 

Ak potrebujete poradiť s Vašim webom alebo e-shopom, kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho s priateľmi na sociálnej sieti Facebook alebo LinkedIn.

Kontaktujte nás. Vypracujeme vám VOP na mieru.

Mobil: +421 905 063 229