E-mail marketing

Ako dodržiavať zákon pri oslovovaní potenciálnych či existujúcich zákazníkov
pomocou e-mailu?

Pozrime sa čo nám prikazuje zákon o reklame a nariadenie GDPR... 

Môže prevádzkovateľ e-shopu využiť e-mailové adresy na marketing?

Prevádzkovatelia e-shopov v praxi bežne využívajú získané e-mailové adresy svojich zákazníkov (získané napr. na základe predchádzajúcej objednávky tovaru alebo služby) na to, aby ich opätovne oslovili s ponukou iného tovaru. Je to možné bez súhlasu dotknutej osoby?

Prevádzkovateľ e-shopu v tomto prípade vytvára nový informačný systém osobných údajov - marketing.

Súhlas dotknutej osoby so zasielaním propagačných e-mailov sa podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nevyžaduje, ak prevádzkovateľ e-shopu prostredníctvom e-mailu ponúka podobný tovar alebo službu zákazníkom, s ktorými v minulosti uzatvoril zmluvu na účely kúpy tovaru alebo služby, a získal tak od nich e-mailovú adresu.

V tomto prípade je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa a nevyžaduje sa súhlas dotknutej osoby.

V prípade, že by však chcel prevádzkovateľ osloviť zákazníka s ponukou tovaru alebo služby, ktorá priamo nesúvisí s už skôr dodaným tovarom alebo službou takémuto zákazníkovi, alebo plánuje aktívnym marketingom osloviť úplne nového potenciálneho zákazníka, potrebuje na to najskôr získať jeho súhlas. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel priameho marketingu nesmie byť podmienkou nákupu alebo súčasťou obchodných podmienok

Bežnou praxou prevádzkovateľov e-shopov je, že do textu obchodných podmienok zapracovali súhlas na marketingové účely poprípade nechali zaškrtnuté políčko so súhlasom zasielania newslettera v košíku. Podľa GDPR to už nebude možné. GDPR zakazuje podmieňovať dodanie tovaru alebo služby poskytnutím súhlasu na marketing. To znamená, že e-shop by mal umožňovať uskutočniť jednorazový predaj tovaru alebo služby aj bez poskytnutia súhlasu na zasielanie newslettera alebo na účasť v spotrebiteľskej súťaži a pod..

Pre každý definovaný účel musí byť možnosť poskytnúť samostatný súhlas, teda samostatné zaškrtávacie políčko. CMS systém, v ktorom je e-shop prevádzkovaný, musí uchovávať záznam o poskytnutom súhlase, aby bol preukázateľný pri prípadnej kontrole.

Súhlas podľa GDPR musí byť slobodne daný, dobrovoľný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby a nesmie byť skrytý (napr. v spomenutých obchodných podmienkach). V neposlednom rade je prevádzkovateľ povinný vytvoriť podmienky na to, aby odvolanie súhlasu bolo minimálne tak jednoduché, ako bolo jeho poskytnutie. Ideálne pre zrušenie súhlasu je kliknutie na odhlasovací link v každom newslettery. 

Ak máte databázu e-mailových kontaktov a potrebujete od zákazníkov získať platný informovaný súhlas, radi Vám s tým pomôžeme. Pre tieto účely máme vytvorený prepracovaný systém, ktorý pre váš e-shop získa potrebné súhlasy v súlade s GDPR. Kontaktujte nás...

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho s priateľmi na sociálnej sieti Facebook alebo LinkedIn.

Kontakty

CANDI Slovakia, s.r.o.

IČO: 35917814 DIČ: 2021942681

IČ DPH: SK2021942681

Tel: +421 905 063 229

Search