spotrebiteľ

  • Informácia o ARS

    Od 1. februára 2016 majú e-shopy ďalšiu informačnú povinnosť – zverejniť na svojich stránkach informácie pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešienia sporov (ARS) a tiež o on-line platforme RSO.

    Túto informáciu podľa našich zistení, ešte stále väčšina e-shopov na svojich stránkach neuvádza. 

Kontakty

CANDI Slovakia, s.r.o.

IČO: 35917814 DIČ: 2021942681

IČ DPH: SK2021942681

Tel: +421 905 063 229

Search