ochrana osobných údajov

  • Povinnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov

    Od 25. mája 2018 platí nové nariadenie o ochrane a spracovaní osobných údajov, tzv. GDPR

    Napriek tomu, že viaceré administratívne povinnosti spojené so spracúvaním osobných údajov sa prevádzkovateľom vrátane e-shopov, zrušujú, ako napr. oznamovacia povinnosť, evidenčná povinnosť či povinnosť osobitnej registrácie, sú nahradené novými inštitútmi, ktoré stanovujú potrebu najmä materiálneho zabezpečenia súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi.

Kontakty

CANDI Slovakia, s.r.o.

IČO: 35917814 DIČ: 2021942681

IČ DPH: SK2021942681

Tel: +421 905 063 229

Search