e-shop

 • Čo musia obsahovať obchodné podmienky

  Základným dokumentom, ktorý musí obsahovať každý e-shop sú „Obchodné podmienky“. Obchodné podmienky upravujú právny vzťah medzi predajcom a zákazníkom. Nikdy však nemôžu byť v rozpore s vyššou právnou normou, ako je napríklad Obchodný zákonník alebo Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

  Obchodné podmienky by mali obsahovať minimálne nasledovné body:

 • Informácia o ARS

  Od 1. februára 2016 majú e-shopy ďalšiu informačnú povinnosť – zverejniť na svojich stránkach informácie pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešienia sporov (ARS) a tiež o on-line platforme RSO.

  Túto informáciu podľa našich zistení, ešte stále väčšina e-shopov na svojich stránkach neuvádza. 

 • Posielate tovar spotrebiteľom v EU? Od 1. júla 2021 sa vás týka OSS

 • Povinnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov

  Od 25. mája 2018 platí nové nariadenie o ochrane a spracovaní osobných údajov, tzv. GDPR

  Napriek tomu, že viaceré administratívne povinnosti spojené so spracúvaním osobných údajov sa prevádzkovateľom vrátane e-shopov, zrušujú, ako napr. oznamovacia povinnosť, evidenčná povinnosť či povinnosť osobitnej registrácie, sú nahradené novými inštitútmi, ktoré stanovujú potrebu najmä materiálneho zabezpečenia súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi.

Kontakty

CANDI Slovakia, s.r.o.

IČO: 35917814 DIČ: 2021942681

IČ DPH: SK2021942681

Tel: +421 905 063 229

Search